Baran Group
top_divide_left.gif (844 bytes) top_divide_right.gif (844 bytes)
לאתר באנגלית
אינטיים - כל הסיבות להצלחה

אינטיים מספקת מגוון רחב של פתרונות לחברות תוך שימוש במערכות מומחה, מערכות בקרה ועיבוד תמונה. מטרת היישומים היא לאתר בארגונים גדולים פוטנציאל לחיסכון והתייעלות.
אנו מתמחים במחשוב "חוקי האצבע" והתורה שבעל-פה של מומחים שונים בארגון, והפגשת הידע עם נתוני אמת מכל מקור ממוחשב בארגון.

הפילוסופיה שלנו פשוטה: ללמוד כמה שאפשר על צרכי הארגון, ואז לסייע לחטיבות היצרניות לשפר את רווחיותן ואת ביצועיהן.

תחומי ההתמחות שלנו: ניהול אנרגיה לפי תעו"ז , אופטימיזציה של הפעלת רצפת הייצור בהתבסס על חוקי מומחה וטכנולוגיה של רשתות נוירונים,מערכות תומכות החלטה, ודיאגנוסטיקה של מדידות שטח.

jacobgab@barangroup.com |בית ברן, עומרים 8 פארק תעשיה ת.ד.1592 עומר 84965 טל: 6200250-08 פקס: 6200272-08|
|created by Intime 2003| הצהרת זכויות יוצרים|